O PROJEKTU

Koncept projektu

Africké centrum turismu se zaměří na ubytování turistů v oblasti kisumu a nabídku rozšířených možností programu cestovních kanceláří Smart Travel Agency a společnosti FireFlies tak, aby se jednalo výhradně o nabídku těchto společností.

 

Projekt se dělí na několik částí:

 

 1)   Ubytovací centrum: nabídka ubytování, stravování a zajištění extra akcí programu

 2)   Zajišťování programu pro turisty: nejenom destinacemi, ale i programem na míru, součástí je také vytváření nových bezpečných destinací s dostupnými cenami.

 3)   Zajištění programu společnosti FireFlies: včete samostatné větve partnerů v jejich programu

Cíle projektu

Cílem projektu je docílit zajištění nabídky cestovního ruchu pro klienty nejen do Keni, ale i do Evropy. Jedná se o interkontinentální turismus, oboustranně zaměřený na Afrika a Evropu. V případě úspěšného rozvoje projektu je možné rozšíření i na ostatní kontinenty a o další destinace.

Projekt se snaží o vytvoření a zajištění destinací založených na bázi netradičního turismu u ostatních cestovních kanceláří. Hlavním cílem je jejich rozšíření na trhu pod záštitou Global Travel Agency a FireFlies.

 

Shrnutí cílů:

 

 -   Výstavba vlastních dřevostaveb s architektonickým nádechem Afriky

 -   Nižší cena destinace o 15% než u ostatních cestovních kanceláří

 -   Nižší cena ubytování - vlastní projekt centra v Kisumu

 -   Exklusivní zajištění programu akcí na místě

 -   Otevření progrmau společnosti FireFlies a pořádání akcí na místě s možností zisků a rozvoje

 -   Zisky z ubytování, turistických destinací, z prezentace FireFlies a vedlejších produktů v rámci služeb

Postup realizace

 

 1)   Vyhledání výrobce dřevostaveb

 2)   Uzavření smlouvy s vybraným architektem dřevostavby.

 3)   Vypracování konkrétního projektu dřevostaveb vybraným architektem ve spolupráci PhDr. Václavem Husákem - tři typy dřevostaveb podle předem zadaného návrhu

 4)   Dokončení právních dohod ve skupině a dalších vnitřních dojednání

 5)   Nákup pozemku v Kisumu

 6)   Výběr doplňkoé techniky do dřevostaveb s ohledem na ceny a servis

 7)   Výstavba a legalizace v Kisumu, včetně plánu zajištění a umístění staveb 

 8)   Vytvoření funkční kanceláře v Kisumu - ta bude vytvořena okamžitě po příletu koordinátora do Kisumu. Náplní bude vytváření nabídky pro turisty jak v Keni, tak v Evropě.

Další informace (již brzy)

 

 

-> ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU A VÝLETŮ PRO TURISTY V KISUMU A OKOLÍ

 

-> EKONOMIKA, KONKURENCE, CENOVÁ RELACE A PODPORA PRODEJE

 

-> ÚLOHA GLOBAL TRAVEL AGENCY V PROJEKTU, FINANČNÍ ÚČAST, KOMPETENCE

 

-> UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V KISUMU - VÝSTAVBA, REALIZACE, DOPRAVA, STRAVOVÁNÍ

 

-> ČINNOST PARTNERŮ - SPOLUPRÁCE, VYMEZENÍ ÚLOH AKTÉRŮ, FINANCOVÁNÍ A PRACOVNÍ NÁPLŇ

 

-> ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY DŘEVOSTAVEB